Commoff
Klinisch Psychologe

Drie-vuldigheid: De ziel, het verstand, het lichaam

_DSC0233

Dit is de webstek van CommOff, een organisatie dat gespecialiseerd is in Communicatie Kennis, en haar talenten ter beschikking stelt aan andere Organisaties, Bedrijven, Multi-Nationals, maar ook aan departementen, afdelingen en een diversiteit aan teams en individuen.

Test batterij

Deze test batterij biedt u een profiel op persoonlijk en professioneel vlak. Door de online afname en dankzij de Virtuele Mentor, zijn unieke methode opmaak, – met patent verzekerd – krijgt u een zeer professionele beschrijving van een individu.

Benaderingen

Bedrijven en individuen die zich in hun bestaan op een kruispunt bevinden en hulp inroepen om de meest geschikte beslissingen te nemen in hun vooruitzichten en een pad willen bewandelen die de persoonlijke en professionele groei verder mogelijk maken.

De vier benaderingen richten zich ook op het aanpakken van dilemma’s, die zich op persoonlijk en professioneel vlak manifesteren, dit zowel voor individuen als bedrijven.

Systeem-Analytisch

Deze benadering richt zich op mensen en bedrijven, vaak kleine bedrijven die bij elkaar op onbegrip stuiten. Deze aanpak garandeert succes dankzij het verwerven van inzicht.

Cognitief-Relationeel

Deze benadering vindt zijn wortels bij managers, afdelingschefs, teamleiders. Bij hogere kaderleden wordt dit als een succesverhaal bekrachtigd.

Dynamisch-Gedrag

Deze benadering wordt het best toegepast in bedrijven of met individuen die zeer competitief ingesteld zijn. Waarbij de competitie de waarborg is van het voortbestaan van het bedrijf. Het individu blijkt zeer stressbestendig en wordt er beter van.

Counseling

Voor alle individuen en bedrijven die bij zichzelf waarnemen dat persoonlijke en professionele wijzigingen de vereiste zijn, om vooruitgang en groei in de toekomst verder te bereiken.