Over Commoff

De visie van Commoff

Wij voeren onze werkzaamheden uit en passen onze praktijkgerichte communicatie toe binnen een venster dat onze klanten toelaat een eigen realistische en haalbare doelstelling uit te bouwen en te verwezenlijken. Ons perspectief stelt onze klanten in staat zich te heroriënteren, wanneer dit nodig blijkt, zich te herstellen van tegenslagen of zwakke herstructurering. Het menselijk kapitaal staat hierbij centraal.

Onze doelstelling

CommOff ambieert de wereldpositie in te nemen op het vlak van communicatieve kennis en deze kennis in praktijk om te zetten. Haar doelstelling is erop gericht een wereldcommunicatie te ontwikkelen, die de communicatieve praktijk laat weerspiegelen in intermenselijke relaties op zakelijk en persoonlijk vlak en waarbij taal, cultuur, mentaliteit, identiteit, eigenheid hun respect tegenover elkaar niet verliezen.

Bedrijfsprofiel

Wie zijn we en wat doen we?

Wij zijn Communicatie Officieren en bieden onze klanten verschillende benaderingen om hun bedrijf opnieuw leven in te blazen door onze omgezette communicatie kennis in de praktijk tot uiting te laten komen. Bedrijven die nood hebben aan steun en interventie om performantie op een menselijk aanvaardbare manier te versterken.

 

Wie ondersteunen we?

Als Communicatie Officieren zijn we nauw verbonden met het bedrijf InterQualia. Dit bedrijf heeft een testbatterij ontwikkeld dat persoonlijke en professionele groei levert en verzekert. Dit bedrijf doet aan wetenschappelijk onderzoek om bedrijven die zich in moeilijkheden bevinden, te leiden. Tevens zijn wij blij u de informatie te verschaffen omtrent leiderschap in Organisaties. De expert in emotionele gezondheid is weldegelijk Charles-Henri Amherdt. Hij is de oprichter van het Mondiaal Centrum van Emotionele Gezondheid, en je kan belangrijke informatie terugvinden op volgende webstek: www.santeemotionnelle.com. Volgende link naar de webstek biedt u meer algemene informatie:

www.eiconsortium.org

 

Oprichting

Als Psychologe ben ik gestart met de oprichting van dit bedrijf, samen met andere psychologen, therapeuten, psycho-educatieve en vocationele mensen die ervan uit gaan dat communicatieve kennis en praktijkgerichte communicatie de begeleiding en interventie in vakkennis verbeteren en zo bedrijven de mogelijkheid biedt om modificatie toe te laten in positieve en progressieve zin. Ik ben via intensieve training en ervaring gepromoveerd tot Officier in de praktijkgerichte Communicatie.

De Directeur