Counseling

Maakt het individu en het bedrijf mogelijk tot een samenwerking waar beiden hun doelstellingen verwezenlijken. Welzijn voor bedrijf en individu staat centraal.

Belangrijkste voordelen

  • Verbetering van de persoonlijke en zakelijke situatie (individu & bedrijf)
  • Zelfverwezenlijking (individu & bedrijf)
  • Voedingsvermogen voor en door individu en bedrijf wordt versterkt 

Mogelijkheden

Persoonlijke en professionele groei
via InterQualia Assessment en resultatenbespreking
Doelstellingen worden bereikt
voor bedrijf & individu
Voedingsbodem voor groei en welzijn
Bedrijf voedt individu en vice versa

Referenties

Counseling

“An introduction to Counselling”. John McLeod. (Third Edition) Open University Press – Buckingham • Philadelphia. Copyright John McLeod 2003. 

InterQualia Inc.

Emotionele Gezondheid – Expert Charles-Henri Amherdt.