Cognitief-relationeel

Het denkvermogen verplaatst de relationele processen.

Belangrijkste voordelen

  • Leer zelf denken
  • Erkennen van relatieprocessen
  • Beredeneerde relatievorming

Mogelijkheden

Hogere redeneervormen activeren
met bewustwording
Relatieprocessen respecteren
gewaarwording van breuken in de processen
Mentaal werk
relatievorming en hervorming

Referenties

Cognitief
Welk denkpatroon is aanwezig in het gedrag en komt tot uiting in de relatie?
Relationeel
Hoe ziet een relatieproces er uit?
Cognitief – relationeel
De ontwikkeling van relaties gebeurt via redeneerprocessen.