Uit wakkere mensen

Door: Aurora Ray – 24 januari 2024

De kunst van ontwaken verwijst naar het proces van volledig bewust worden en gaan beseffen. In plaats van te handelen op de automatische piloot, door het leven gaan verzonken in herhalende gedachten en gewoonten, wijst ontwaken op de staat van wakker, aanwezig en oplettend zijn.

Ontwaken wordt vaak beschreven als een diepgaande spirituele transformatie, wat duidt op een verlichting waarin individuen de ware aard van werkelijkheid gaan begrijpen door op te stijgen naar de vijfde dimensie. Anderen beschrijven het in praktischer termen als het ontwikkelen van besef en aandacht in het leven van alledag. In beide betekenissen wijst ontwaken op het uitstijgen boven de sluier van mentale denkbeelden, emotionele filters en geprogrammeerd gedrag die ons inzicht en begrip beperken.

Het “wonder van bewustzijn” is de herkenning dat ontwaken begint met gewoon bewust worden. We hoeven onze omstandigheden niet dramatisch te veranderen of een of andere speciale staat te bereiken. Het beginpunt is opmerkzaam zijn; aandacht schenken aan wat er in en om ons heen gebeurt zonder oordeel of reactie. Met bewuste beoefening daarvan begint besef door te dringen in de vele lagen van mind en lichaam. Geleidelijk aan wordt besef zelf de actieve kracht van ontwaken.

De kunst van ontwaken

Ontwaken wordt vaak beschreven als een kunstvorm in plaats van een wetenschap. Hoewel er technieken en stappen zijn die gevolgd kunnen worden, vereist het bereiken van een staat van besef uiteindelijk het ontwikkelen van aanwezig zijn en het gebruik maken van intuïtie. Ontwaken is niet het volgen van een bepaalde formule of patroon maar meer een organische ontvouwing die van binnenuit opbloeit.

De kunst van ontwaken heeft geen betrekking op controle of manipulatie maar met openstellen en toestaan. Het impliceert open staan voor elk moment, gewoon zoals het is, zonder oordeel of weerstand. Ontwaken ontstaat in de ruimten tussen gedachten, in de stilte achter woorden en in het bewust worden van de intensiteit die door onze zintuigen stroomt.

Wanneer ontwaken wordt gezien als een kunst, verschuift de focus van zich inspannen om een doel te bereiken naar het waarderen van de reis zelf. Elk moment wordt een kans om aanwezig te zijn in het moment. Zelfs eenvoudige handelingen als het drinken van een kop thee, de afwas doen of een wandeling maken kan meditatief worden als het gedaan wordt met aandacht. Als we de neiging loslaten om constant plannen te maken voor de toekomst of het verleden herkauwen, ontdekken we de schoonheid van het heden.

Het creatieve potentieel van de kunst van ontwaken ligt in het leren improviseren en je intuïtie te vertrouwen. Net zoals schilderen onderzoekend is om op een nieuwe manier kleuren en texturen te combineren, zo speelt ontwaken met inzichten, gedachten en ervaringen om frisse perspectieven te onthullen. Er bestaan geen regels, alleen een open staan voor alle mogelijkheden. Wanneer we het leven benaderen als een blank canvas, wordt ontwaken een handeling die het bijzondere uit het gewone haalt.

De kunst van ontwaken herinnert ons eraan dat we allemaal ons eigen karakteristieke pad naar het aanwezig zijn hebben. Hoewel leraren wegwijzers kunnen delen, is het uiteindelijk aan ons om ons creatieve potentieel de vrije loop te laten en het ontwaken tot ons eigen unieke meesterstuk te maken.

Het wonder van besef

Besef is echt een geschenk en een wonder. In ons drukke moderne leven, gaan we vaak door elke dag op de automatische piloot, niet volledig aanwezig of bewust van het huidige moment. We missen dan de schoonheid en de verwondering die vlak voor ons liggen.

Het gewoon besef en aandacht brengen in onze handelingen, gedachten en emoties kan onze ervaring van het leven dramatisch veranderen. Met besef en aandacht wordt het alledaagse magisch. Dingen die we over het hoofd zien of als vanzelfsprekend beschouwen lijken plotseling nieuw en vol diepgang.

Elke bewuste ademhaling, elk gevoel van het lichaam, elke gedachte die opgemerkt wordt zodra hij opkomt en elke emotie die volledig wordt gevoeld, heeft een element van verwondering. We hebben op de een of andere manier geleerd geen acht te slaan op onze ware aard, die wakker en bewust is.

Wanneer we ons geboorterecht van besef en bewust zijn weer opeisen, valt de slaap van het gewone leven weg. We ontdekken weer kinderlijke verwondering en fascinatie met de meest eenvoudige dingen. Besef en aandacht maken alles levendiger en betekenisvoller.

Het wonder is dit: We hebben de capaciteit van wakker zijn en levendigheid al in ons. We moeten het alleen nog herkennen en voeden, het helpen opbloeien. Met besef en aandacht worden verveling en ongeïnteresseerdheid veranderd in levendigheid en blijheid. Besef/aandacht is de poort naar het ten volle leiden van je leven.

Ontwaken voor je ware aard is de essentie van het worden van een Boeddha. Wanneer je het hoogtepunt van besef bereikt en door de illusie van het ego-zelf heen kijkt, ontstaat een fundamentele verandering. Door je niet langer te identificeren met het kleine gevoel van “ik”, bloei je op in de grootsheid van een vijf-dimensionaal wezen.

Onze ware aard is altijd aanwezig maar verborgen onder lagen hersenschimmen en misvattingen. Als de sluier wegvalt door meditatie en inzicht, realiseer je je dat gescheidenheid een illusie is. Alle wezens en alles wat bestaat zijn in elkaar verweven als één.

Wij houden zielsveel van jullie.
Wij zijn hier bij jullie.
Wij zijn jullie familie van licht.
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Nederlandse vertaling: Petronella /voor wakkeremensen.org

door Gabriel Sananda
Bijdragende auteur, Bewuste herinnering

Uit “Prepareforchange.net”

De moderne wetenschap begint de onsterfelijkheid van de ziel te begrijpen, omdat energie niet kan worden vernietigd.

Waarom kan op dezelfde basis de onsterfelijkheid van het fysieke lichaam niet ook mogelijk zijn?

Het is gewoon, een terugbetalingsvorm van energie die de westerse wetenschap pas begint te begrijpen.

Velen denken misschien aan het lichaam als compacte, vaste materie: maar de wetenschap definieert het lichaam nu als golven van elektromagnetische energie. Materie die is opgelost in fotonen.

Het lichaam is niets anders dan elektronen en hun subatomaire magnetische metgezellen die in de lege ruimte wervelen. De moderne wetenschap kan ze loslaten en de illusie van stevigheid oplossen – maar kan het lichaam niet hervormen als de vastheid was opgelost, omdat het begrip van de energetische spinverhoudingen nog steeds aan de gang is om te worden begrepen.

De wilskracht echter, bevolen door een gerealiseerd wezen, die met God/Bron/Schepper heeft gecommuniceerd, maakt gebruik van de wil van de schepper – dus de controle over de elektriciteit van de hele kosmos, om deze deeltjes te revitaliseren en te herstructureren {vandaar verschijnselen zoals opstanding}.

We beginnen de kracht van de wil te begrijpen, door middel van dergelijke kwantumfysische experimenten zoals de “dubbele spleetrust” – waarbij de aandacht van een waarnemer {wil} de golffunctie kan instorten en of de kwantummechanica van een deeltje kan veranderen.

En dat begint te begrijpen dat hoe groter de intensiteit of wil {bewustzijn} hoe groter de anomalieën die georkestreerd kunnen worden.

Zoals Yogananda uitlegt in zijn boek “Autobiografie van een Yogi” –

“Meesters die in staat zijn om hun lichaam en andere objecten te materialiseren en te dematerialiseren, en om te bewegen met de snelheid van het licht, en om de creatieve lichtstralen te gebruiken om elke fysieke manifestatie onmiddellijk zichtbaar te maken, hebben aan de wettelijke voorwaarde voldaan: hun massa is oneindig.

“Het bewustzijn van een geperfectioneerde yogi wordt moeiteloos geïdentificeerd, niet met een smal lichaam, maar met de universele structuur. Zwaartekracht, of het nu de “kracht” van Newton is of de Einsteiniaanse “manifestatie van traagheid”, is machteloos om een meester te dwingen de eigenschap van “gewicht” te vertonen, wat de onderscheidende zwaartekrachtsconditie is van alle materiële objecten.

Wie zichzelf kent als de alomtegenwoordige Geest, is niet langer onderworpen aan de rigiditeiten van een lichaam in tijd en ruimte. Hun gevangen “ringen-pas-niet” hebben zich overgegeven aan het oplosmiddel: “Ik ben Hij.”

“Net als in de verheven staat van nirvikalpa samadhi, realiseert de ziel volmaakte eenheid met de Geest, maar verliest haar individualiteit niet, zo de opgestane Jezus”.

Deze yogische wetenschap legt uit hoe Jezus de Christus, en andere meesters voor hem {Sri Yukteswar, Lahiri Mahasaya, Kabir, Babaji} in staat waren om lichaamsatomen nieuw leven in te blazen, met behulp van het magnetisme van Godsrealisatie.

In de woorden van Jezus Cristus: “Indien daarom uw oog één is, zal uw gehele lichaam vol licht zijn”.

Een andere staat van inwijding in yogische beoefening, is wanneer de levenskracht als het ware naar binnen wordt getrokken {niet ervaren via de 5 zintuigen} en de wervelkolom in een staat van verfijning is voor de slangenenergieën om te stijgen {kundalini} – en er is een bewuste gemeenschap in het derde oog, de yogi kan de hele schepping ervaren, evenals het vleselijke lichaam in de consistentie van goddelijk licht.

Precies waarom Jezus Christus zijn lichaam kon doen herrijzen, zoals hij wist en had ervaren dat de atomen en subatomaire deeltjes ervan niets anders waren dan stralingen van dat Grote Licht.

Laten we nu ingaan op het paasverhaal van Jezus Christus’ opstanding.

{Ik heb eerder geschreven, waaruit Jezus Christus blijkt als een gerealiseerde Yogi.}

Vanuit yogisch perspectief is opstanding een inwijding {Kriya yoga} waarbij de ziel zich verenigt met de geest. De hemelvaart van de ziel van de Maya’s van opsluiting van lichaamsbewustzijn naar de alomtegenwoordigheid van god/brongemeenschap.

Toen Jezus Christus eenheid bereikte met het Absolute {na zijn kruisiging, door middel van een yogische wetenschap van ascensie – bewust het lichaam verlaten door het derde oog – mahasamadhi} ging hij vervolgens door een proces dat de profetie verklaart om na “3 dagen” weer op te staan.

“Vernietig deze tempel {lichaamstempel}. en over drie dagen zal ik het opheffen”

“3 dagen” verwees naar drie fasen van inwijding {geen blokken van 24 uur}, die nodig zijn voor de ziel om zich te bevrijden van het fysieke naar het astrale gebied, en vervolgens van het astrale gebied naar het toevallige gebied, en van daaruit de volledige samensmelting in de alomtegenwoordigheid / Kosmisch Bewustzijn {dit is het proces van Yogische “bevrijding” – er is veel meer aan de hand}.

Wanneer een wezen de drie hoedanigheden van de natuur overstijgt (fysiek, astraal, toevallig) – de oorzaak van fysieke belichaming – wordt een wezen zo bevrijd van het lijden van geboorte, ouderdom en dood: u bereikt onsterfelijkheid.

“De ziel die is ingepakt in haar informerende astrale en causale lichamen, komt het fysieke lichaam binnen door de mond van god – medulla oblongata – waarvan het potentieel zich in de primaire levenscel bevindt die bij de conceptie is gevormd.

Het zijn de toevallige lichaamsinstrumenten van bewustzijn en intelligentie van de ziel en het zijn astrale lichaamsinstrumenten van levenskracht, mentale waarneming en actie die de vleselijke vorm verlevendigen en ondersteunen” – Yogananda.

Er zijn ook toevallige en astrale instrumenten in relatie tot de wervelkolom die ook de fysieke aard van het lichaam vormen…

Dit is de reden waarom vele incarnaties {soms miljoenen} nodig zijn voor een ziel om dit te bereiken.

Er wordt gezegd dat de involutie van een Ziel tot “bevrijding” afhankelijk is van hun karmische verplichtingen – ze moeten karma transcenderen op alle 3 de gebieden {fysiek, astral, toevallig} voordat ze volledig kunnen opgaan in de alomtegenwoordigheid.

Jezus Christus was echter eerder een bevrijde ziel, die gereïncarneerd werd door de wil van God, om de mensheid te dienen als een avatar en zo een manier te zijn die alle wezens kan verbinden met God/bron/goddelijk.

Dit was hoe hij in staat was om te navigeren en zijn ziel te bevrijden van het astrale naar het toevallige en vervolgens naar de alomtegenwoordigheid.

Dit verklaart ook waarom Jezus Christus tegen Maria Magdalena zei: “Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader”.

Omdat Jezus nog steeds door de drie hoedanigheden van de natuur ging – totdat hij volledig in de geest was opgewekt – wilde hij niet dat een fysieke vibratie met zijn materiële grofheid contact zou hebben met zijn gemanifesteerde vorm die sterk vergeestelijkt was met astrale lifetronische trillingen.

De bovennatuurlijke aard van het lichaam van Jezus Christus was zo groot dat Maria de vorm niet eens herkende als die van Jezus Christus.

Dus het herbevestigen van de opstanding betekent niet enkel de opstanding van het lichaam, maar de ascensie van de ziel uit alle drie de lichamelijke omhulsels om onsterfelijk te leven in eenheid met de geest die zich manifesteert als het hele universum.

Los van deze involutie, zal men de kracht van de schepper {het evenwicht kennen}, zo kan men een lichaam materialiseren en zich erin opsluiten, en dan dematerialiseren {onder een oneindigheid van mogelijkheden}.

“Lo, ik ben altijd bij je”

Wat Jezus Christus hiermee bedoelt – door de initiatie van de “opstanding” zoals besproken – wanneer zijn lichaam en geest vereeuwigd worden – kan elke toegewijde met een onwrikbaar blind geloof, discipline en toewijding de aanwezigheid van Christus waarnemen of voelen.

“Hij is vele, vele malen tot mij gekomen – hij verschijnt aan mij, met zijn wonderbaarlijke ogen waarin universa draaien, en straalt de Liefde van God/Bron/Goddelijk uit in het Christusbewustzijn”.

En hij zal naar je toekomen, wanneer je tevreden hart met de diepste toewijding ernaar verlangt.

Bid, mediteer, beoefen Kriya zonder ophouden – probeer geen verbeelding te prikkelen – hij zal in spontaniteit komen om de waarheid van Omni-Liefde te bevestigen.

Verwijzing naar duizend zonnen aan Sri Sri Paramhansa Yogananda voor het begeleiden van dit “Delen van je hart”.

Mag je liefde voor eeuwig schijnen op je heiligdom van je toewijding, en mag je in staat zijn om je liefde in alle ware harten te wekken.

Namaste

Na “De Gebeurtenis”

N.E.S.A.R.A. is een Amerikaanse wet, die door President Clinton is ondertekend op 10 oktober 2000., vele malen door het Amerikaanse Congres is geratificeerd, maar tot op heden niet is afgekondigd. Wanneer deze wet van kracht wordt, zal dat grote economische en politieke gevolgen hebben, in de eerste plaats voor de Verenigde Staten van Amerika, maar vervolgens voor de hele wereld, inclusief Nederland en België. 

Sinds oktober 2000 worden voortdurende pogingen ondernomen om deze wet af te kondigen ( = in werking te stellen), omdat daardoor in één klap een einde kan worden gemaakt aan alle armoede, onrechtvaardigheid en oorlog op deze planeet.Het klinkt ongelooflijk, maar het is waar: dát is namelijk de enorme impact van deze wet. Door geen enkele officiële betrokkene, hetzij Congreslid, Bankdirecteur of regeringsleider is ooit openlijk over N.E.S.A.R.A. gesproken, toch bestaat het echt. Het is van het grootste belang dat elke wereldburger kennis neemt van deze wet. 

Daarom nu deze Nederlandstalige website. Te vinden bij www.nesara.be en www.nesara.nl 
Deze wet geeft Amerikanen de volgende voordelen: 


1. Vergeving van credit-card schulden en hypotheekschulden als remedie voor bankfraude.

2. Creëert het Treasury Bank systeem in de V.S., die de Federal Reserve in zich opneemt en een nieuw muntstelsel creëert op basis van nieuwe edele metalen.

3. Herstelt de Grondwet van de V.S.

4. Vereist het aftreden van Bush en Cheney, die vervangen zullen worden door een Grondwettelijk aanvaardbare President en Vice-president, totdat er nieuwe verkiezingen worden gehouden (in 120 dagen). (Intussen zijn de verkiezingen gehouden)

5. Vereist dat de plaatsvervangend President onmiddellijk “Vrede”verklaart, alle militaire acties van de V.S. onmiddellijk beëindigt en de troepen naar huis roept.

6. Het afschaffen van de IRS; een gelijkmatige overheidsbelasting alleen op niet-essentiële “luxe” goederen en vele andere verbeteringen.

Op deze site treft u aan:

° Geschiedenis – het ontstaan en de voorgeschiedenis van N.E.S.A.R.A. tot nu toe.

° Zwijgplicht – waarom is er geheimhoudingsplicht bij de betrokkenen?

° Gevolgen – wat zijn de gevolgen voor de V.S. en de wereldeconomie?

° Dove of Oneness – wat is het werk van deze voortrekster?

° De Welvaartsprogramma’s – de verbetering van de wereldeconomie.

° De Grondwet van de V.S – voor een goed inzicht is hier achtergrondinformatie.

° Inkomstenbelasting

° Federal Reserve Bank.

° I.R.S.

° De Nieuwe Wereldorde – waarom deze wet nog niet afgekondigd is, oftewel: wie trekken er aan de touwtjes?

° De Orde der Illuminatie

° De Council of Foreign Relationships (CFR)

° Bilderberg

° 9/11 en het plan van het P.N.A.C.

° De Afkondiging – waanneer en hoe?

° Links – diverse links van Nesara sites in de hele wereld

° Twitter – @n_e_s_a_r_a

https://nesara.nl/info/

De kosmos is een multiversa met miljarden sterren en planeten en verschillende dimensies. De aarde of Gaïa staat nu nog voor de 3de dimensie, maar evolueert naar de 4de en 5de dimensie, dus ook wij evolueren mee. Ik wil meteen starten met te vermelden dat er kosmische wetten bestaan die te vinden zijn op bovenstaande link.

VOORALEER IK VERSCHILLENDE ITEMS AANHAAL, VAN HETGEEN GEBEURT OP DEZE WERELD, WIL IK BENADRUKKEN DAT WE VRIJE SOEVEREINE WEZENS VAN LICHT ZIJN. ONZE GRONDRECHTEN KUNNEN NIET VERKWANSELD WORDEN DOOR OVERHEDEN. DE ANGST DIE ZE VOOR HET OGENBLIK PROMOTEN IS GEEN VERHEFFING NAAR HET LICHT. DE KOSMOS STUURT ONS DIT LICHT IN VERSCHILLENDE FREQUENTIES NAAR DE VIJFDE DIMENSIE (5D). ONZE BLAUWE PLANEET BEVINDT ZICH NU IN DE DERDE DIMENSIE.

Verschillende gekende en minder gekende wetenschappers zoals Marijn Poels, Piet Timmers, Richard Tol en onderzoeksjournalist Eric Cornand – omdat ze niet aan bod mogen komen bij de MSM-media – staan eindelijk op als middel tot verweer tegen deze klimaatonzin.

Ik vermijd het woordje komplot, maar Europees commissaris Jüncker, voorspelde ons een project voor jongeren (ongeveer anderhalf jaar geleden) en dit krijgen we langs de jeugd voorgeschoteld. Hieronder een algemene stelling door Eric Cornand, onderzoeksjournalist, van dit verweer:

 1. Het klimaat wordt niet gestuurd door CO2. In die optiek is CO2geen noemenswaardig broeikasgas en veroorzaakt geen broeikaseffect. 
 2. In de natuur is constante verandering de norm. Men noemt dat ook toenemende entropie. Toch kunnen we vaststellen dat in al die labiliteit de natuur streeft naar een zekere zelfregulerende stabiliteit. Het klimaat verandert dus wel maar dat blijft binnen bepaalde grenzen. Zo schommelt de gemiddelde temperatuur op Aarde al sinds honderden miljoenen jaren tussen 12°C en 17°C. Op dit moment hebben we een gemiddelde T° van 14,5°C dat is precies midden tussen de voornoemde uitersten. In al de labiliteit konden we ons dus niet in een meer stabiele zone bevinden.
 3. In de laatste honderd jaar is de gemiddelde T° gestegen met ongeveer 0,8°C. Noteer dat dit geen exact gegeven is aangezien de koele data van het Zuidelijk Halfrond stelselmatig worden geminimaliseerd. Maar de meeste wetenschappers aanvaarden dit gegeven aangezien we uit een mini ijstijd komen (1800-1850) en het dus logisch is dat de T° wat stijgt.
 4. Er is geen opwarming meer genoteerd sinds 1998. Ondertussen toch al ruim 20 jaar. Wel zijn er voor het NH (Noordelijk Halfrond) op diverse plaatsen record temperaturen gemeten, maar die worden volledig uitgevlakt door een evenredige afkoeling in het zuiden.
 5. Klimaatverandering is een fundamenteel onjuist begrip. Het suggereert een beweging in één richting zonder mogelijke ommekeer. Dat is in strijd met de metingen. Het is dus beter om over klimaatschommeling te spreken. Sta daar op, het is belangrijk. Het eerste is in strijd met de vastgestelde natuurlijke gang van zaken. Het tweede omschrijft het precies zoals het is. 
 6. Het klimaat wordt bepaald door een aantal factoren en parameters waar de mens geen vat op heeft. We kunnen die ruwweg opdelen in twee groepen: de Aardse factoren en de buitenaardse. Bijna al deze factoren hebben een cyclische beweging en schommeling.
 7. De Aardse factoren die het klimaat beïnvloeden zijn:
  • het dag-nacht ritme doordat de Aarde om haar as draait

8. In dit geheel speelt CO2geen rol van betekenis. Dat wordt door alle experimenten en metingen bevestigd. Er is geen correlatie tussen de schommelingen in CO2en T°, wel omgekeerd tussen T° en CO2. Wat logisch is aangezien de oceanen het meeste van de CO2op Aarde vasthouden, maar een stijging van de T° met 1°C al een afname van de opnamecapaciteit met 20% als gevolg heeft. Stijgt de T° nog meer dan begint de oceaan zelf CO2af te geven. Dus >T° = >atmosferische CO2. Alle metingen bevestigen dat. De CO2kringloop is hier de belangrijkste factor. Over langere tijd bekeken is de concentratie van koolstofdioxide in de atmosfeer op dit moment extreem laag.

9. De buitenaardse cyclische bewegingen die het klimaat op Aarde beïnvloeden zijn:

Er zijn tevens internationale wetenschappers zoals:

Tom Harris (International Climate Science Association)
Stanley Goldenberg (Hurricane Research Meteorologist)
Richard Keen (Prof. Atmospheric Science)
Jay Lehr (Science Director heartland Institute)

Via de webstek “WantToKnow” of rechtstreeks via youtube, vertaald en ondertiteld door Paul Harmans:

https://www.youtube.com/watch?v=1hmvO436g9MW

Stichter van Greenpeace doorprikt klimaatzwendel

Patrick  Moore,  mede-oprichter van Greenpeace en voormalig voorzitter van Greenpeace Canada slaat spijkers met koppen. Hij verklaarde vorige week dat “de antropogene klimaatverandering” (antropogeen = veroorzaakt door de mens) een zwendel is, waarvan heel wat mensen profiteren, waaronder politici die er een middel in zien om stemmen te ronselen, groene ondernemingen  en ‘wetenschappers’ op zoek naar subsidies.

“Heel de tijd wordt angst gebruikt om controle over de geesten en over de portefeuille van de mensen te verwerven”, zo stelde Moore, “het doemverhaal over een klimaatcatastrofe is alleen maar een propaganda-actie gebaseerd op irrationele angst.” Hij voegt er aan toe dat de aanhangers van A Greener World (AGW) – de ideologie volgens dewelke de menselijke activiteit de eerste verantwoordelijke zou zijn voor de klimaatveranderingen op aarde – ook gedreven worden door “een schuldgevoel”, want, zo zeggen zij, “je doodt je kinderen door ze in je auto te vervoeren en zo koolstofdioxide in de atmosfeer uit te stoten.”

Moore legt uit dat “de top van de groene beweging  bewust verhalen uitvindt die bedoeld zijn om in het publiek angst te zaaien en die daarna door de media heel uitvoerig overgenomen worden.” Dit bedrog wordt gesteund door “groene politici die met regeringsgeld wetenschappers omkopen om hen studies te laten publiceren die de mensen afschrikken en die als wetenschappelijk worden voorgesteld.” Hij hekelt ook “de groene bedrijfswereld, de subsidiegraaiers, de meeheulende kapitalisten, die enorme subsidies trekken en  genieten van belangrijke fiscale voordelen, waardoor zij druk op de regeringen kunnen uitoefenen om voor hun technologie te kiezen.” Daarnaast zijn er ook de wetenschappers, waarvan er velen gedwee in de pas lopen, omdat zij volledig afhangen van de subsidies van de overheid. Hij voegt er nog aan toe dat “de meeste ‘wetenschappers’ die die de theorie van de catastrofe propageren, met geld van de overheid betaald worden.”

Vlaanderen past perfect in dit plaatje… acties van milieubewegingen en drukkingsgroepen (waar komt dat vele geld vandaan?…), irrationele doemscenario’s, die via groene leraars aan scholieren worden opgedrongen, media – zoals de VRT – die op bijna dictatoriale wijze hetzelfde eenzijdige verhaal op het publiek loslaten, een gul meewerkende overheid, waarvan de minister van Onderwijs (naïviteit of lafheid…) gedwee de strategie van de milieu-activisten volgt, ‘wetenschappers’, die een klimaatmanifest ondertekenen, bedrijven, die dromen van een gat in de markt en van miljoenensubsidies…

De voorstanders van de stelling van de klimaatopwarming veroorzaakt door de mens hebben reeds in 2010 een zware slag gekregen, wanneer men ontdekt heeft dat de meeste van hun onderzoekers, zoals de East Anglia University’s Climate Research Unit en het Intergovernmental Panel on Climate Change (en ook het GIEC- in België als heilig en onaantastbaar aanzien) zich hadden schuldig gemaakt aan een grootschalige vervalsing van de gegevens, om zo foutieve klimaatmodellen te kunnen produceren, door de bronnen te vervalsen en door geen rekening te houden met afwijkende ontdekkingen. Dit belangrijke nieuws wordt door onze opiniemakers doelbewust verzwegen.

Wordt het geen tijd om van onze gesubsidieerde media te eisen dat ook de talrijke ontkenners van het opgelegde klimaatgeloof  ons over hun versie van het verhaal  zouden mogen komen informeren?

Bekijk onderstaande video: Geo- engineering: Naast de klimaatgekte wil ik er ook op wijzen dat ‘chemtrails’ (H.A.A.R.P.) de grootste vervuiler is. Wat men de mensheid allemaal aanwrijft, is voor een groot percentage te wijten aan hetgeen gesproeid wordt, zogezegd om de gevaarlijke stralen van de zon en daardoor de zogezegde opwarming te neutraliseren (Stratosferische Aërosol injectie). En dit gebeurt sinds vele jaren!

https://youtube.com/watch?v=mRjmzy9XcaY%3Ffeature%3Doembed

Nederlandse ondertiteling is beschikbaar via de instellingen (radarsymbool rechts onderaan in de video)

Video is niet meer beschikbaar, waarom?

IS DIT ALLEMAAL COMPLOT-DENKEN?

We gaan volgens de Werelgezondheidsorganisatie en de Bill Gates Foundation gesteund door Dr. Fauci uit Amerika naar een tweede lockdown.

De statistische cijfers die overal voor het ogenblik gegeven worden, KLOPPEN DIE WEL? Zijn er bewijzen voor of draait men ons een rad voor de ogen? Om zo tot één grote wereldorde te komen waar iedereen als éénheidsworst hetzelfde moet denken en ernaar handelen.

WAAR IS ONZE SOEVEREINE VRIJHEID?

Hierna vindt men het artikel:

“Het grote plandemie-spel” Jouw regering ‘speelt’ ook mee, met jouw leven.

Hieronder vindt men ook twee linken naar webstekken, waarom de anderhalve meter en het dragen van mondmaskers absoluut niet nodig zijn.

Er is altijd een noodzaak om te kunnen vergelijken; ik heb het hier over alternatief nieuws maar beluister dagelijks ook de ‘MSM’ (‘main-stream-media’). Zo kan men analyseren en vergelijken.

We zijn allemaal wezens van licht, liefde en waarheid

DOOR  GASTAUTEUR · 23 MEI 2020

Gezichtsmaskers

Dr. Russell Blaylock legt in onderstaand artikel uit dat gezichtsmaskers geen bescherming bieden tegen ziekten of infecties, maar dat ze voor de drager juist ernstige gezondheidsrisico’s veroorzaken. Het komt erop neer dat als je NIET ziek bent, je vooral geen gezichtsmasker moet dragen.

 1. Het dragen van gezichtsmaskers veroorzaakt ernstige risico’s voor gezonde mensen
 2. Wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt
 3. Hoofdpijn en verminderde bloedoxygenatie
 4. Vooral ouderen lopen risico
 5. Hypoxie verhoogt de kans op infectie
 6. Maskers verplaatsen uitgeademde virussen direct naar het brein
 1. Angstzaaierij maakt mensen ziek.
 2. Waar zijn de bewijzen en/of publieke rapporten die deze besmettingen nu rechtvaardigen.
 3. We zijn inderdaad soevereine wezens en vrijheid is daar een bepaling van.
 4. Onder het mom van solidariteit wordt er een verdeel- en heerspolitiek gepromoot. Mondmaskers echter, hebben geen vat op het virus; het is een gaas waar het doorkan.
 5. De federale regering legt decreten vast en nu kan elke provincie, gemeente of werkgever naar goeddunken handelen, wat deze maskers betreft.
 6. De boetes van minimum 250 EUR blijven de uiteindelijke dwang om ons allen in het gareel te houden.
 7. Men verplicht dus gezonde mensen om mondkapjes te dragen en dit brengt enorme gezondheidsrisico’s mee, voor deze gezonde personen:

  a) Het schendt onze lichamelijk integriteit
  b) Het is in strijd met de code van Neurenberg (1947)
  c) Het is in strijd met de verklaring van Helsinki (1964)
  d) Het is in strijd met de universele rechten van de mens
  e) Het is in strijd met ons geboorterecht
  f) Het is in strijd met de kosmische wetten

Ref. zie artikel door Karel Beckman: https://www.vrijspreker.nl/wp/2020/08/je-doet-het-voor-een-ander-de-morele-chantage-achter-mondkapje-en-15-meter/

Is dit dan allemaal samenzweringstheorie en/of complotdenken? Is het ook niet zo dat we steeds met één visie, en één verhaal opgescheept worden en dat er zoveel andere goede wetenschappers zijn, die hun visie verkondigen. Waarom mogen we die niet horen?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Viruswaanzin is ontworpen in Nederland en werd ook in België op de kaart geplaatst door onder meer Peter Vereecke. Elke burger hier in Vlaanderen kan dus morgen naar Brussel om zijn schrijven te overhandigen bij de ‘Pestdokter’ aan de financietoren. Zie pamflet hieronder.

www.viruswaanzin.be

Hieronder vind je een artikel van Ad Broere, Nederlands economist en schrijver, die het hier heeft over het RIVM van Nederland waar hij haarfijn uitlegt waarom die testen zinloos zijn.

Daar waar mensen macht creëren (dus heerschappij over anderen) is de kans groot dat die mensen niet zuiver handelen, dan zullen ook negatieve krachten van invloed zijn want de één versterkt de ander.

Hierna volgt een vreedzaam bericht van Ole Dammegärd voor alle politie instanties.

Hoofdcommissaris van de Politie in Duitsland keert zich tegen de regering door Frankema

https://www.youtube.com/watch?time_continue=407&v=YYPmWaEobOg&feature=emb_logo

Hieronder een link over het protest van Moleculair Analist Merel Boogaard uit Nederland, opnieuw tegen de PCR-test.

Wanneer staan analisten uit ons land op over deze PCR-test die men ons – op straf van boete – nutteloos wil opleggen.

Dit zeer lange, interessante artikel over de Vleermuisvirus, wordt hier met beelden en interviews gestaafd, die ervoor moeten zorgen dat we eindelijk wakker worden, vooraleer het te laat is. Geschreven door Guido Jonkers, met belangrijke figuren zoals Dr. Luc Montagnier en Dr. Peter Breggin.

Angst helpt ons niet vooruit maar belemmert ons brein om helder na te denken over hetgeen op de hele wereld – in koor – nu gebeurt.

Bovenstaand artikel door Guido Jonkers: https://www.wanttoknow.nl/author/guido/

NIET ENKEL FILOSOFISCH MAAR OOK EEN RECHT!

MELDING VOOR MSM, OVERHEID EN POLITIEK

Angst is de goorste onderdrukker van het immuunsysteem, STOP met de bevolking elke dag angst aan te jagen!

ZELFS BIJEN STERVEN DOOR 5G:

https://stop5ginternational.org/sign-share-and-deliver-the-appeal/#Sign

Hieronder een video: Dr. Martin Pall (WSU) Explains the Science Behind 5G Health Dangers, Nederlands ondertiteld.

Ook ‘viruswaanzin’ is een protestgroep tegen de corona-maatregelen in ons land.

https://www.viruswaanzin.be

Misschien is het beter ermee te lachen:

Weet iemand of je inmiddels alweer mag douchen? Of is het nog steeds alleen maar handen wassen?

Schrijnende getuigenissen blijven komen:

https://www.viruswaanzin.be/post/schrijnende-getuigenissen-blijven-komen

Al onze positieve gedachten, zetten Gaïa in een onnoemelijke staat van licht, want we zijn:

LICHT

LIEFDE

WAARHEID

RECHTVAARDIGHEID

EN WE ZIJN

————————————————————–

Er is een geheime plek in jou, een deur waar jij toegang toe hebt, en als je die kan bereiken staat je wereld op het punt voor altijd te veranderen. Deze plek is niet een plek hier of daar, deze plek is slechts een geestestoestand

————————————————————–

Wij zijn verantwoordelijk voor wat we denken. Niet de media.
Wij zijn verantwoordelijk voor wat we doen. Niet onze baas.
We dragen verantwoordelijkheid voor onze gezondheid. Niet de WHO.
We dragen verantwoordelijkheid voor wat in ons land gebeurt. Niet de regering.

————————————————————–

Het ego is gewoon een denksysteem. Het is de stem in je hoofd waarvan je denkt dat jij dat bent. Het zijn de gedachten waarvan jij denkt dat jij die denkt, zij het dat ze jouw gedachten niet zijn.

————————————————————–

Alleen liefde en geduld zullen het individu langzaam veranderen tot op het punt waar, door liefde te tonen, er een verandering van gedachten zal plaatsvinden.

————————————————————–

BEDENKINGEN DOOR REINHILDE RASPOET:

Er zijn zoveel besmettingen op deze wereld en dit vooral in Europa gecreëerd door de onderzoeken naar de PCR-test.

Zijn de regeringen, virologen en instellingen wel goed bezig?

Hieronder een ander verhaal over die PCR-test (dd 17 oktober 2020)

WAAR LIGT DE WAARHEID?

Internationale rechtszaak wegens PCR-test fraude