Uit wakkere mensen

Door: Aurora Ray – 24 januari 2024

De kunst van ontwaken verwijst naar het proces van volledig bewust worden en gaan beseffen. In plaats van te handelen op de automatische piloot, door het leven gaan verzonken in herhalende gedachten en gewoonten, wijst ontwaken op de staat van wakker, aanwezig en oplettend zijn.

Ontwaken wordt vaak beschreven als een diepgaande spirituele transformatie, wat duidt op een verlichting waarin individuen de ware aard van werkelijkheid gaan begrijpen door op te stijgen naar de vijfde dimensie. Anderen beschrijven het in praktischer termen als het ontwikkelen van besef en aandacht in het leven van alledag. In beide betekenissen wijst ontwaken op het uitstijgen boven de sluier van mentale denkbeelden, emotionele filters en geprogrammeerd gedrag die ons inzicht en begrip beperken.

Het “wonder van bewustzijn” is de herkenning dat ontwaken begint met gewoon bewust worden. We hoeven onze omstandigheden niet dramatisch te veranderen of een of andere speciale staat te bereiken. Het beginpunt is opmerkzaam zijn; aandacht schenken aan wat er in en om ons heen gebeurt zonder oordeel of reactie. Met bewuste beoefening daarvan begint besef door te dringen in de vele lagen van mind en lichaam. Geleidelijk aan wordt besef zelf de actieve kracht van ontwaken.

De kunst van ontwaken

Ontwaken wordt vaak beschreven als een kunstvorm in plaats van een wetenschap. Hoewel er technieken en stappen zijn die gevolgd kunnen worden, vereist het bereiken van een staat van besef uiteindelijk het ontwikkelen van aanwezig zijn en het gebruik maken van intuïtie. Ontwaken is niet het volgen van een bepaalde formule of patroon maar meer een organische ontvouwing die van binnenuit opbloeit.

De kunst van ontwaken heeft geen betrekking op controle of manipulatie maar met openstellen en toestaan. Het impliceert open staan voor elk moment, gewoon zoals het is, zonder oordeel of weerstand. Ontwaken ontstaat in de ruimten tussen gedachten, in de stilte achter woorden en in het bewust worden van de intensiteit die door onze zintuigen stroomt.

Wanneer ontwaken wordt gezien als een kunst, verschuift de focus van zich inspannen om een doel te bereiken naar het waarderen van de reis zelf. Elk moment wordt een kans om aanwezig te zijn in het moment. Zelfs eenvoudige handelingen als het drinken van een kop thee, de afwas doen of een wandeling maken kan meditatief worden als het gedaan wordt met aandacht. Als we de neiging loslaten om constant plannen te maken voor de toekomst of het verleden herkauwen, ontdekken we de schoonheid van het heden.

Het creatieve potentieel van de kunst van ontwaken ligt in het leren improviseren en je intuïtie te vertrouwen. Net zoals schilderen onderzoekend is om op een nieuwe manier kleuren en texturen te combineren, zo speelt ontwaken met inzichten, gedachten en ervaringen om frisse perspectieven te onthullen. Er bestaan geen regels, alleen een open staan voor alle mogelijkheden. Wanneer we het leven benaderen als een blank canvas, wordt ontwaken een handeling die het bijzondere uit het gewone haalt.

De kunst van ontwaken herinnert ons eraan dat we allemaal ons eigen karakteristieke pad naar het aanwezig zijn hebben. Hoewel leraren wegwijzers kunnen delen, is het uiteindelijk aan ons om ons creatieve potentieel de vrije loop te laten en het ontwaken tot ons eigen unieke meesterstuk te maken.

Het wonder van besef

Besef is echt een geschenk en een wonder. In ons drukke moderne leven, gaan we vaak door elke dag op de automatische piloot, niet volledig aanwezig of bewust van het huidige moment. We missen dan de schoonheid en de verwondering die vlak voor ons liggen.

Het gewoon besef en aandacht brengen in onze handelingen, gedachten en emoties kan onze ervaring van het leven dramatisch veranderen. Met besef en aandacht wordt het alledaagse magisch. Dingen die we over het hoofd zien of als vanzelfsprekend beschouwen lijken plotseling nieuw en vol diepgang.

Elke bewuste ademhaling, elk gevoel van het lichaam, elke gedachte die opgemerkt wordt zodra hij opkomt en elke emotie die volledig wordt gevoeld, heeft een element van verwondering. We hebben op de een of andere manier geleerd geen acht te slaan op onze ware aard, die wakker en bewust is.

Wanneer we ons geboorterecht van besef en bewust zijn weer opeisen, valt de slaap van het gewone leven weg. We ontdekken weer kinderlijke verwondering en fascinatie met de meest eenvoudige dingen. Besef en aandacht maken alles levendiger en betekenisvoller.

Het wonder is dit: We hebben de capaciteit van wakker zijn en levendigheid al in ons. We moeten het alleen nog herkennen en voeden, het helpen opbloeien. Met besef en aandacht worden verveling en ongeïnteresseerdheid veranderd in levendigheid en blijheid. Besef/aandacht is de poort naar het ten volle leiden van je leven.

Ontwaken voor je ware aard is de essentie van het worden van een Boeddha. Wanneer je het hoogtepunt van besef bereikt en door de illusie van het ego-zelf heen kijkt, ontstaat een fundamentele verandering. Door je niet langer te identificeren met het kleine gevoel van “ik”, bloei je op in de grootsheid van een vijf-dimensionaal wezen.

Onze ware aard is altijd aanwezig maar verborgen onder lagen hersenschimmen en misvattingen. Als de sluier wegvalt door meditatie en inzicht, realiseer je je dat gescheidenheid een illusie is. Alle wezens en alles wat bestaat zijn in elkaar verweven als één.

Wij houden zielsveel van jullie.
Wij zijn hier bij jullie.
Wij zijn jullie familie van licht.
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Nederlandse vertaling: Petronella /voor wakkeremensen.org