Hieronder tekst met video in het Duits, die 1 minuut 18 seconden duurt

https://ezaz.nl/topman-bayer-vaccins-zijn-gen-therapie/

Van Vlaanderen uit, is het interessante gegeven van Sciensano, hieronder.

Titel: Onderzoek naar Titaniumdioxide in mondmaskers: eerste conclusies, gepubliceerd op donderdag 28 oktober 2021.

Sciensano doet onderzoek naar de eventuele gezondheidseffecten van (nano)deeltjes in mondmaskers. De eerste resultaten van het TiO2Mask-project wijzen op de aanwezigheid van variërende hoeveelheden titaniumdioxidedeeltjes in mondmaskers. Of en in welke mate die deeltjes effectief kunnen vrijkomen en een gezondheidsrisico opleveren, moet nog verder onderzocht worden.

Titaniumdioxide wordt onder meer gebruikt om textielvezels wit te kleuren, ze mat te maken of te beschermen tegen UV-stralen en verkleuring. Uit onderzoek op een steekproef van maskers op de Belgische markt blijkt dat de stof ook volop gebruikt wordt in de productie van mondmaskers. De hoeveelheden variëren sterk, van enkele microgrammen tot 0,15 gram titaniumdioxide per masker. De (nano)deeltjes zitten zowel aan het oppervlak als in de kern van de textielvezels.

Titaniumdioxide deeltjes worden ingedeeld bij de stoffen die bij inademing mogelijk kankerverwekkend zijn voor de mens(externe link). In tegenstelling tot de deeltjes binnenin de vezels zouden de deeltjes aan het oppervlak van de vezels mogelijk kunnen vrijkomen. Er bestaan nog geen betrouwbare methoden om het loskomen van deze deeltjes te meten en de werkelijke blootstelling aan vrijgekomen deeltjes uit mondmaskers te bepalen. Daarom heeft Sciensano het vrijkomen van deze partikels en het eventuele gezondheidsrisico voor de gebruiker wiskundig benaderd op basis van een scenario waarbij het mondmasker intensief gedragen wordt. Dat leidt mogelijk tot een overschatting van de eventuele gezondheidsrisico’s. Er zijn momenteel ook geen aanwijzingen dat titaniumdioxidedeeltjes daadwerkelijk in grote aantallen zouden vrijkomen, maar sommige maskers bevatten zoveel titaniumdioxide dat een eventueel risico niet uit te sluiten is.

De Hoge Gezondheidsraad stelt in haar opinie van juli 2021 over nanopartikels in mondmaskers(externe link) dat het potentieel nadelig gezondheidsrisico van het gebruik van mondmaskers niet opweegt tegen het voordeel van hun gebruik ter preventie van een COVID-19 besmetting. De huidige onderzoeksresultaten leveren vooralsnog geen acute elementen die dat advies tegenspreken.

Sciensano heeft inmiddels het rapport met de eerste vaststellingen uit het onderzoek aan de bevoegde autoriteiten bezorgd.

Het wetenschappelijk onderzoek van Sciensano, samen met het VITO en de UGent, zal zich in de volgende fase richten op de ontwikkeling van een methode om de reële blootstelling aan vrijgekomen partikels te meten.

Mijn opmerkingen: Waarom wil het beleid, de overheden en de virologen ons mondmaskers opleggen?