Na “De Gebeurtenis”

N.E.S.A.R.A. is een Amerikaanse wet, die door President Clinton is ondertekend op 10 oktober 2000., vele malen door het Amerikaanse Congres is geratificeerd, maar tot op heden niet is afgekondigd. Wanneer deze wet van kracht wordt, zal dat grote economische en politieke gevolgen hebben, in de eerste plaats voor de Verenigde Staten van Amerika, maar vervolgens voor de hele wereld, inclusief Nederland en België. 

Sinds oktober 2000 worden voortdurende pogingen ondernomen om deze wet af te kondigen ( = in werking te stellen), omdat daardoor in één klap een einde kan worden gemaakt aan alle armoede, onrechtvaardigheid en oorlog op deze planeet.Het klinkt ongelooflijk, maar het is waar: dát is namelijk de enorme impact van deze wet. Door geen enkele officiële betrokkene, hetzij Congreslid, Bankdirecteur of regeringsleider is ooit openlijk over N.E.S.A.R.A. gesproken, toch bestaat het echt. Het is van het grootste belang dat elke wereldburger kennis neemt van deze wet. 

Daarom nu deze Nederlandstalige website. Te vinden bij www.nesara.be en www.nesara.nl 
Deze wet geeft Amerikanen de volgende voordelen: 


1. Vergeving van credit-card schulden en hypotheekschulden als remedie voor bankfraude.

2. Creëert het Treasury Bank systeem in de V.S., die de Federal Reserve in zich opneemt en een nieuw muntstelsel creëert op basis van nieuwe edele metalen.

3. Herstelt de Grondwet van de V.S.

4. Vereist het aftreden van Bush en Cheney, die vervangen zullen worden door een Grondwettelijk aanvaardbare President en Vice-president, totdat er nieuwe verkiezingen worden gehouden (in 120 dagen). (Intussen zijn de verkiezingen gehouden)

5. Vereist dat de plaatsvervangend President onmiddellijk “Vrede”verklaart, alle militaire acties van de V.S. onmiddellijk beëindigt en de troepen naar huis roept.

6. Het afschaffen van de IRS; een gelijkmatige overheidsbelasting alleen op niet-essentiële “luxe” goederen en vele andere verbeteringen.

Op deze site treft u aan:

° Geschiedenis – het ontstaan en de voorgeschiedenis van N.E.S.A.R.A. tot nu toe.

° Zwijgplicht – waarom is er geheimhoudingsplicht bij de betrokkenen?

° Gevolgen – wat zijn de gevolgen voor de V.S. en de wereldeconomie?

° Dove of Oneness – wat is het werk van deze voortrekster?

° De Welvaartsprogramma’s – de verbetering van de wereldeconomie.

° De Grondwet van de V.S – voor een goed inzicht is hier achtergrondinformatie.

° Inkomstenbelasting

° Federal Reserve Bank.

° I.R.S.

° De Nieuwe Wereldorde – waarom deze wet nog niet afgekondigd is, oftewel: wie trekken er aan de touwtjes?

° De Orde der Illuminatie

° De Council of Foreign Relationships (CFR)

° Bilderberg

° 9/11 en het plan van het P.N.A.C.

° De Afkondiging – waanneer en hoe?

° Links – diverse links van Nesara sites in de hele wereld

° Twitter – @n_e_s_a_r_a

https://nesara.nl/info/

De kosmos is een multiversa met miljarden sterren en planeten en verschillende dimensies. De aarde of Gaïa staat nu nog voor de 3de dimensie, maar evolueert naar de 4de en 5de dimensie, dus ook wij evolueren mee. Ik wil meteen starten met te vermelden dat er kosmische wetten bestaan die te vinden zijn op bovenstaande link.

VOORALEER IK VERSCHILLENDE ITEMS AANHAAL, VAN HETGEEN GEBEURT OP DEZE WERELD, WIL IK BENADRUKKEN DAT WE VRIJE SOEVEREINE WEZENS VAN LICHT ZIJN. ONZE GRONDRECHTEN KUNNEN NIET VERKWANSELD WORDEN DOOR OVERHEDEN. DE ANGST DIE ZE VOOR HET OGENBLIK PROMOTEN IS GEEN VERHEFFING NAAR HET LICHT. DE KOSMOS STUURT ONS DIT LICHT IN VERSCHILLENDE FREQUENTIES NAAR DE VIJFDE DIMENSIE (5D). ONZE BLAUWE PLANEET BEVINDT ZICH NU IN DE DERDE DIMENSIE.