“…. Burgerlijke ongehoorzaamheid is het onvervreemdbare recht van een een burger. Geeft hij die prijs, dan houdt hij op mens te zijn. Burgerlijke ongehoorzaamheid wordt nooit gevolgd door anarchie. Wie burgerlijke ongehoorzaamheid onderdrukt, tracht het geweten gevangen te zetten….”

Ghandi