Door: Aurora Ray – 13 Juni 2021

De onthulling van UFO’s bereikt dezer dagen de mainstream media, en velen vragen zich af welke verschillende richtingen dit nog steeds niet ontvouwende verhaal mogelijk zou kunnen nemen.

De regeringsleiders en de mainstream media kunnen weer een op angst gebaseerd verhaal creëren door de waarheid te verdraaien en dit onderwerp in hun voordeel te gebruiken.

UFO’s zijn er altijd geweest, maar nooit eerder was er meer activiteit dan nu. Dat komt omdat de volkeren van de Aarde nog nooit tot zulke extremen zijn misbruikt als in dit huidige moment.

Het is van het grootste belang te begrijpen wie deze wezens zijn die de mysterieuze luchtschepen besturen.

Wij hebben heel lang in opperste arrogantie geleefd, denkend dat wij de enige bevolkte planeet van het universum zijn, omdat degenen die over de Aarde heersen besloten dat zij machtiger zouden zijn als zij ons in de duisternis zouden houden.

De echte onthulling van buitenaards leven zou onvermijdelijk hebben geleid tot de onthulling van de ware oorsprong van het menselijk ras. Als je iemand wilt beheersen, moet je een versie van de waarheid creëren die een nieuwe werkelijkheid vormt die aanvaardbaar is voor de logische geest en die het emotionele lichaam triggert. In deze versie van de waarheid, verdraai je en houd je cruciale informatie achter. Dit creëert een beperkte realiteit met beperkte krachten.

ET’s bestaan in hun werelden net zoals wij in onze wereld, maar zij zijn hoger geëvolueerd en enorm veel geavanceerder dan wij. Wees niet bang voor hen. Het maakt niet uit welk verhaal de mainstream media en onze regeringen proberen op te dringen, het zijn vreedzame wezens. Hun beschavingen zijn gebaseerd op liefde, compassie, empathie, integriteit, wijsheid en spiritualiteit. Zij onderdrukken niet, vallen niet aan en bedreigen geen enkel ander ras.

Echter, andere rassen van ET’s zijn noch welwillend noch neutraal, maar deze soort is al op deze planeet, en zij zijn hier al gedurende onze bekende geschiedenis geweest. Zij arriveerden duizenden jaren geleden om bezit te nemen van de Aarde en het menselijke ras tot slaaf te maken. Het zijn negatieve wezens verstoken van mededogen of liefde, die God niet vereren. Deze wezens eren de Aarde niet, en zij eren het leven niet.

Het kwaadwillige ET ras op deze planeet is de reden waarom de goedwillende ET’s de laatste tijd in grote aantallen over de Aarde vliegen. Zij bezetten onze hemel al vele jaren en nemen dagelijks in aantal toe. Zij zijn hier om het menselijk bewustzijn te helpen verheffen. Ze kunnen hun schepen naar believen zichtbaar of onzichtbaar maken…

Het menselijk ras gaat door een ongekende verschuiving in frequentie, en zij zijn hier om te helpen bij de overgang tijdens de wereldwijde ascensie. Er vindt een spirituele evolutie plaats die leidt tot de bevrijding van het menselijk ras. Dit is een proces zoals geen enkele andere gebeurtenis in de geschiedenis van ons universum.

Het is van het grootste belang te begrijpen dat onze buitenwereldse bezoekers onze broeders en zusters van de sterren zijn, onze familie van licht. Familie komt altijd tevoorschijn wanneer je ze het meest nodig hebt. Ik kan niet genoeg benadrukken dat dit zeer liefdevolle en vreedzame wezens zijn van hoog spiritueel gevorderde naties.

Er zijn vaak groepen van verschillende wezens die samenwerken om de mensheid te helpen, zoals de Galactische Federatie. De Galactische Federatie is een groep van geavanceerde spirituele wezens die waken over de evolutie in bewustzijn en de ascensie van Gaia en haar voelend leven. Hoewel er talloze verschillende rassen zijn, zijn er vijf hoofdgroepen van hoge wezens die hier nu de planeet Terra en de mensheid bijstaan op dit moment. Zij vertegenwoordigen andere Galaxies, andere dichtheden zowel als andere aspecten van tijd.

De Galactische Federatie is voornamelijk samengesteld uit deze vijf Sterren Naties:

Pleiadiërs

Andromedanen

Sirianen

Arcturiërs

Lyranen

Dit zijn hoogontwikkelde spirituele wezens van andere werelden die samenwerken als de familie van het licht. Al deze groepen hebben diepe banden met de planeet Aarde, en daarom hebben zij de oproep gehoord en besloten naar voren te treden om te waken over de evolutie van de Aarde en haar volkeren.

Zijn er nog mensen in deze wereld die zich vastklampen aan het beperkte geloof dat de mens de enige is die er is? Er zijn ongeveer honderd keer honderd miljard sterren daarbuiten. Denk nog eens na.

Er zijn tientallen rapporten over UFO-activiteiten boven nucleaire installaties sinds 1945 waarin staat dat deze ongeïdentificeerde vliegende objecten de werking van kernraketten hebben geneutraliseerd en gemanipuleerd.

In december 2009 werd een piramidevormige UFO door verschillende getuigen gezien boven het Kremlin in Moskou in de zeer vroege ochtenduren. Precies dezelfde UFO werd in december 2018 in Washington DC gezien boven het Pentagon gedurende uren in de vroege ochtend. Vier verschillende mensen registreerden het fenomeen vanuit vier verschillende hoeken. Hoe kunnen enorme onidentificeerbare piramidevormige objecten urenlang boven de meest beveiligde politieke en militaire vestigingen zweven met nul militaire inmenging en media-aandacht?

In 1952 werd een hele luchtmacht erop uit gestuurd om de UFO’s te bestrijden die boven Washington DC waren verschenen. Gedurende 14 dagen werd de luchtmacht bespeeld door die UFO’s die boven, onder en rond de luchtmacht vliegtuigen manoeuvreerden. Geen enkel vliegtuig werd aangevallen of vernietigd door de UFO’s. Na 14 dagen werd de luchtmacht teruggeroepen, en er werd nooit meer een poging ondernomen om een UFO te bestrijden.

Ze hebben technologie die ons op peuters doet lijken. Het belangrijkste is dat het vreedzame wezens zijn. Zij zijn hier niet om iemand kwaad te doen en lachen om onze pogingen hen kwaad te doen en zien het als een uitnodiging voor een beetje geweldloos amusement in de lucht. Waarom zouden zij onze nucleaire faciliteiten bewaken en raketten van dood en vernietiging neutraliseren als zij geen vreedzame wezens waren die waken over de evolutie van de mensheid? Zij beschermen ons tegen zelfvernietiging of vernietiging door onze regeringen.

De Galactische Federatie is hier. Waarom hebben zij hun schip boven het Kremlin en Pentagon laten ontploffen zonder verdere actie? Het was een waarschuwing aan de cabal leiders op deze planeet. “Wij zijn hier. We kunnen onze schepen ontmantelen en onze aanwezigheid zichtbaar maken op elk moment dat we daarvoor kiezen. Ga niet over de lijn. We zullen de mensheid beschermen.”

Het is 2021, De Galactische Federatie is trending op Twitter en gaat de mainstream op. We moeten nog ontdekken hoe degenen die de media bezitten dit nieuws zullen verdraaien om de bevolking angst in te boezemen en zo een ander slinks plan verder te verwezenlijken.

Ondertussen heeft de Galactische Federatie een boodschap voor de mensheid:

” Jullie kunnen een beroep op ons doen door gebruik te maken van jullie intentie en vrije wil wanneer jullie ons nodig hebben.

Wij zijn hier bij jullie.

Wij houden van jullie.

Wij zijn jullie familie van licht.”

Je dacht toch niet dat de wereld voor altijd zo door zou gaan? Een nieuwe aarde is in opkomst. Welkom in het Tijdperk van Licht.

Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie