Stichter van Greenpeace doorprikt klimaatzwendel

Patrick  Moore,  mede-oprichter van Greenpeace en voormalig voorzitter van Greenpeace Canada slaat spijkers met koppen. Hij verklaarde vorige week dat “de antropogene klimaatverandering” (antropogeen = veroorzaakt door de mens) een zwendel is, waarvan heel wat mensen profiteren, waaronder politici die er een middel in zien om stemmen te ronselen, groene ondernemingen  en ‘wetenschappers’ op zoek naar subsidies.

“Heel de tijd wordt angst gebruikt om controle over de geesten en over de portefeuille van de mensen te verwerven”, zo stelde Moore, “het doemverhaal over een klimaatcatastrofe is alleen maar een propaganda-actie gebaseerd op irrationele angst.” Hij voegt er aan toe dat de aanhangers van A Greener World (AGW) – de ideologie volgens dewelke de menselijke activiteit de eerste verantwoordelijke zou zijn voor de klimaatveranderingen op aarde – ook gedreven worden door “een schuldgevoel”, want, zo zeggen zij, “je doodt je kinderen door ze in je auto te vervoeren en zo koolstofdioxide in de atmosfeer uit te stoten.”

Moore legt uit dat “de top van de groene beweging  bewust verhalen uitvindt die bedoeld zijn om in het publiek angst te zaaien en die daarna door de media heel uitvoerig overgenomen worden.” Dit bedrog wordt gesteund door “groene politici die met regeringsgeld wetenschappers omkopen om hen studies te laten publiceren die de mensen afschrikken en die als wetenschappelijk worden voorgesteld.” Hij hekelt ook “de groene bedrijfswereld, de subsidiegraaiers, de meeheulende kapitalisten, die enorme subsidies trekken en  genieten van belangrijke fiscale voordelen, waardoor zij druk op de regeringen kunnen uitoefenen om voor hun technologie te kiezen.” Daarnaast zijn er ook de wetenschappers, waarvan er velen gedwee in de pas lopen, omdat zij volledig afhangen van de subsidies van de overheid. Hij voegt er nog aan toe dat “de meeste ‘wetenschappers’ die die de theorie van de catastrofe propageren, met geld van de overheid betaald worden.”

Vlaanderen past perfect in dit plaatje… acties van milieubewegingen en drukkingsgroepen (waar komt dat vele geld vandaan?…), irrationele doemscenario’s, die via groene leraars aan scholieren worden opgedrongen, media – zoals de VRT – die op bijna dictatoriale wijze hetzelfde eenzijdige verhaal op het publiek loslaten, een gul meewerkende overheid, waarvan de minister van Onderwijs (naïviteit of lafheid…) gedwee de strategie van de milieu-activisten volgt, ‘wetenschappers’, die een klimaatmanifest ondertekenen, bedrijven, die dromen van een gat in de markt en van miljoenensubsidies…

De voorstanders van de stelling van de klimaatopwarming veroorzaakt door de mens hebben reeds in 2010 een zware slag gekregen, wanneer men ontdekt heeft dat de meeste van hun onderzoekers, zoals de East Anglia University’s Climate Research Unit en het Intergovernmental Panel on Climate Change (en ook het GIEC- in België als heilig en onaantastbaar aanzien) zich hadden schuldig gemaakt aan een grootschalige vervalsing van de gegevens, om zo foutieve klimaatmodellen te kunnen produceren, door de bronnen te vervalsen en door geen rekening te houden met afwijkende ontdekkingen. Dit belangrijke nieuws wordt door onze opiniemakers doelbewust verzwegen.

Wordt het geen tijd om van onze gesubsidieerde media te eisen dat ook de talrijke ontkenners van het opgelegde klimaatgeloof  ons over hun versie van het verhaal  zouden mogen komen informeren?